Workshop Familieopstellingen

Workshop Familieopstellingen

Een familieopstelling is een krachtige methode om meer inzicht te krijgen in de oorsprong en achtergrond van jouw vragen, patronen en overtuigingen. Je krijgt inzicht en word je bewust van de invloeden vanuit jouw familiesysteem op jouw liefdesleven. Hierdoor ontstaat er ruimte om te veranderen.

 Je kunt in jouw liefdesleven problemen of belemmeringen ervaren. Dit kan zijn ontstaan door opgedane ervaringen in relaties, maar hebben over het algemeen ook een oorsprong en achtergrond in jouw familie. Door deze oorsprong te gaan zien en begrijpen, krijg je meer handvatten om stappen in de goede richting te zetten en patronen te doorbreken. Zodat je vrijer wordt en de liefde kan toelaten.

Een familieopstelling is een vorm van systemisch werk. Dit gaat over het boven water krijgen van wat er onbewust speelt en invloed uitoefent in je leven. Hoe een familieopstelling werkt en meer over de achtergrond van deze methode lees je op: deliefdespraktijk.nl/familieopstellingen.

Op donderdag 9 mei vindt de workshop Familieopstellingen plaats. Je kunt een persoonlijke vraag inbrengen die je wilt onderzoeken met een familieopstelling. Wil je het een keer meemaken, kun je ook deelnemen als ‘representant’. Een mooie manier om kennis te maken met systemisch werk en familieopstellingen. Het wordt vaak ervaren als bijzonder. Je krijgt, zonder een vraag in te brengen, vaak inzichten over je eigen thema’s.

Praktisch

De workshop start met een uitleg over familieopstellingen en systemisch werk. Daarna starten we met de familieopstellingen.
Er is ruimte voor 2 vraagstellers. De workshop gaat door bij minimaal 7 deelnemers.

Op donderdag 9 mei 2019 is de eerstvolgende workshop gepland. We starten om 19.30 uur en inloop is vanaf 19.15 uur.
De locatie is in stad Groningen, in De Blauwe Boerderij.

De bijdrage voor een vraagsteller is 65 euro en voor een representant 10 euro (de bedragen zijn inclusief 21% BTW, facturen betaald door een werkgever zijn exclusief 21% BTW).

Meer info en aanmelden

www.deliefdespraktijk.nl/familieopstellingen

info@deliefdespraktijk.nl

06-41452027